Clubkampioenschap 2023-2024

Clubkampioenschap 2023-2024Voor het laatst bijgewerkt op 30/12/2023 10:05:31

Home/Regels Deelnemers
Aljechin reeks Botvinnik reeks Capablanca reeks Donner reeks Donner PO1 reeks Donner PO2 reeks


Vorige Clubkampioenschappen/Stadskampioenschappen

 • Clubkampioenschap 2022-2023
 • Clubkampioenschap 2021-2022
 • Clubkampioenschap 2019-2020
 • Clubkampioenschap 2018-2019
 • Clubkampioenschap 2017-2018
 • Clubkampioenschap 2016-2017
 • Clubkampioenschap 2015-2016
 • Clubkampioenschap 2014-2015
 • Clubkampioenschap 2013-2014
 • Stadskampioenschap 2012-2013
 • Stadskampioenschap 2011-2012
 • Clubkampioenschap 2010-2011
 • Clubkampioenschap 2009-2010

  Reglement

  Het clubkampioenschap wordt gespeeld volgens de regels van de FIDE, behalve volgende punten :
  * Zoals voorzien in de FIDE-regels kan er een default-tijd ( of de tijd die je te laat mag komen) aanvaard worden. Dat is het geval in ons clubkampioenschap en deze default-tijd is vastgesteld op 30 minuten.
  * Een speler mag tijdens zijn partij een mobiele telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel uitgeschakeld op eigen risico in de speelzaal meebrengen, maar hij mag deze niet op zich dragen. Mogelijke voorbeelden zijn langs het bord, in zijn jas (die aan de kapstok of aan zijn stoel hangt) of in een (hand)tas. Uiteraard mogen deze toestellen (al dan niet via de jas of (hand)tas) tijdens de partij niet meegenomen worden buiten de speelzaal.
  * Indien wordt vastgesteld dat een speler tijdens zijn partij toch zo’n toestel op zich draagt, dan verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.
  * Indien vastgesteld wordt dat zo’n toestel niet uitgeschakeld in de speelzaal is, dan krijgt de spelende eigenaar 10 minuten in mindering bij de eerste keer en verliest deze de partij bij de volgende keer. Indien er hierdoor een tijdsoverschrijding voorkomt, dan verliest hij de partij.
  * Indien in alle voorgaande gevallen een default-time is voorzien en een speler betreedt de speelzaal na het begin van de partij, dan mag hij zich nog in regel stellen met betrekking tot de mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddel voordat hij zijn eerste zet doet.
  * De partijen starten om 20h00 in ons lokaal. De tornooileider of zijn assistent zet de klokken in gang om 20h00 stipt.
  * Het speltempo is het Fischer-systeem : 90’ + 30” per zet, vanaf de eerste zet.
  * Er wordt gespeeld in een dubbelrondig tornooi in gesloten reeksen van 8 deelnemers. Hier kan in sommige reeksen van afgeweken worden.
  * De reeksindelingen gebeuren op basis van de hoogste Elo : FIDE of Belgische Elo. Niet geklasseerde spelers kunnen met een fictieve rating, die beantwoordt aan hun schaakniveau in de deelnemerslijst opgenomen worden.
  * Spelers die in de loop van de competitie niet meer wensen deel te nemen aan het clubkampioenschap, kunnen eventueel door andere spelers vervangen worden, maar die moeten dan starten met 0 punten.
  * Er is een algemeen rookverbod in de speelzaal.
  * Er zullen dit seizoen 10 partijen gespeeld worden op 18 vrijdagen. Wie zich inschrijft voor het clubkampioenschap moet zich engageren om maximaal 5 vrijdagen afwezig te zijn. De vrijdagen waarop je niet kan spelen kan/mag je best al direct melden bij de inschrijving.
  * Per reeks wordt een gedetailleerd programma opgesteld dat rekening houdt met de beschikbaarheden van eenieder en dat zal voortdurend bijgehouden en geactualiseerd worden op onze website. Ook onverwachte afzeggingen kunnen nog altijd meegedeeld worden aan de tornooileider, voor zover het totale aantal afwezigheden niet groter dan 5 wordt. In reeksen met de play-off formule is dat 3 afwezigheden voor Nieuwjaar en nog 2 afwezigheden na Nieuwjaar.
  * Er is nu wel de restrictie dat last-minute afzeggingen ten laatste 24 uur op voorhand moeten doorgegeven worden aan de tornooileider.
  * Wie minder dan 24 uur voor de partij nog wil uitstellen verliest de partij met FF tenzij hij/zij zelf zijn tegenstander contacteert en zijn tegenstander akkoord gaat met deze last-minute afwezigheid.
  Om eventuele geschillen op te lossen is er naar analogie met de Interclub-Competitie, een "verantwoordelijke van de ontmoeting" aangeduid , nl. Tomas Cuyx.
  De "verantwoordelijke van de ontmoeting" mag echter enkel ingrijpen om een normaal spelverloop mogelijk te maken of in gevallen waar hij gevraagd wordt. (Dus niet zelf ingrijpen bij het vallen van een vlag of bij een onreglementaire zet of ...).
  In geval de verantwoordelijke van de ontmoeting dient in te grijpen, wordt zijn klok stilgezet.
  Voor het begin van de competitie, zal er ook een spelerscommissie samengesteld worden, die een eventueel beroep van een speler tegen een beslissing van deze "verantwoordelijke van de ontmoeting" moet behandelen. De spelerscommissie wordt nog samengesteld.
  Het prijzengeld van het Clubkampioenschap bedraagt 60€, 30€ en 15€ voor de eerste drie van iedere reeks. In het eindklassement van iedere reeks wordt de titel toegekend op basis van de behaalde punten en nadien de scheidingspunten op basis van Sonneborn-Berger, gevolgd door het totaal van de punten, behaald tegen de tegenstanders die méér dan 50% scoorden. Indien ook deze punten gelijk zijn, beslist het onderling resultaat. Geldprijzen worden echter gedeeld bij gelijke eindscore (behaalde punten).

  Tornooileider

  Tomas Cuyx - E-mail: tomas.cuyx@gmail.com GSMnr. 0494/59.21.62