Koninklijke Mechelse Schaakclub Ė Nota Jeugdbeleid

Doel

De Koninklijke Mechelse Schaakclub (KMSK) acht het wenselijk om haar jeugdbeleid uiteen te zetten d.m.v. deze nota. Enerzijds om de (potentiŽle) jeugdspelers en hun ouders te informeren omtrent het te volgen stramien betreffende schaakinstructie, anderzijds om richtlijnen uit te zetten voor onze eigen schaakinstructeurs.

Organisatie van de lessen

Er worden gedurende het hele seizoen (september-juni) lessen gegeven aan de jeugd, op zondag van 10u tot 12u00. Om 10u wordt verwacht dat alle kinderen aanwezig zijn en klaar om aan de les te beginnen.

Deze les bestaat uit een groepsles, meestal met behulp van het werkboekje van de Stappenmethode. Hier worden niet altijd alle oefeningen per thema gemaakt, maar de kinderen zijn vrij om ook thuis oefeningen te maken van de reeds geziene themaís.

Het andere onderdeel bestaat uit het spelen van schaakpartijen. Er wordt telkens 1 partij met de klok gespeeld. De kinderen van Stap 1, 1+ en 2 spelen met 15 minuten per persoon. De sterkere jeugdspelers spelen partijen van 25 minuten per persoon. Zodra deze partij beŽindigd is en het resultaat vermeld is mogen de kinderen kiezen of ze nog meer wedstrijden spelen of nog extra oefeningen in het boekje willen maken.

Gedurende schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen training gegeven en er kunnen lessen wegvallen als dit samenvalt met belangrijke tornooien waar wij zelf voor begeleiding zorgen. Er zal dan wel mogelijkheid zijn om vrij te schaken of een herhalingsles te volgen, maar de jeugdspelers worden eerder aangemoedigd om deel te nemen aan het tornooi dat met de les samenvalt. Dit kan je ook altijd volgen op onze website onder de rubriek jeugdkalender.

Aanwezigheid tijdens de lessen

Indien een jeugdspeler niet aanwezig kan zijn wordt uit beleefdheid verwacht dat de lesgever tijdig verwittigd wordt. Dit kan door de jeugdverantwoordelijke EN de betrokken lesgever ten laatste een dag vooraf per mail te verwittigen. Gaat het om een last-minute afwezigheid, dan kan je best de jeugdverantwoordelijke telefonisch verwittigen.

Onze lesgevers werken allemaal als vrijwilliger, maar moeten wel vaak hun lessen voorbereiden. Hierbij kan het dan ook nuttig zijn voor de lesgever om vooraf te weten welke leerlingen aanwezig zijn en waar tijdens de les aan gewerkt kan worden.

Hoewel we begrijpen dat er verschillende redenen kunnen zijn voor afwezigheid, vinden wij het toch belangrijk dat de kinderen regelmatig deelnemen aan de lessen. Hierdoor wordt vermeden dat de kinderen te ver achterop geraken t.o.v. de kinderen die wel elke les komen. Voor de lesgevers is het niet eenvoudig om op 2 snelheden les te geven omdat sommige kinderen bepaalde lessen gemist hebben. Daarom verwachten wij dat alle jeugdspelers aan minstens 75% van de lessen deelnemen tijdens het seizoen.

Examens

Om door te stromen naar een hogere groep moet er in juni een examen afgelegd worden. Een week later krijgen de kinderen hun examenresultaten en worden de oefeningen in groep besproken. Bij een score vanaf 70% beschouwen we de kinderen als geslaagd. Dit dient om te zorgen dat de kinderen op hun niveau les kunnen krijgen en geen stappen overslaan. Indien ze geen 50% halen is het nuttiger om dezelfde stap nog te herhalen. Tussen 50% en 70% wordt in overleg met de begeleiders bekeken wat het best is voor de jeugdspeler en kan er voorgesteld worden om in september opnieuw een examen af te leggen.

Competitie

KMSK biedt de jeugdspeler de mogelijkheid om praktische ervaring op te doen via competitie. Gedurende het seizoen worden binnen de club 3 interne tornooien georganiseerd die samenvallen rond de kerst-, paas- en zomervakantie. Deze tornooien komen in de plaats van de les, maar zijn van 10u15 tot 12u30. Aanmelden kan gratis ter plaatse tot 10u en achteraf kunnen alle deelnemers ook een mooie naturaprijs kiezen. Tijdens het seizoen wordt er ook elke zondag een wedstrijd gespeeld met klok, waarvan de resultaten bijgehouden worden in een klassement.

Onze club moedigt ook de deelname aan externe tornooien en kampioenschappen aan. Wij zorgen telkens voor alle administratieve handelingen en ook voor gepaste begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden. Hiertoe behoren de tornooien van het Jeugdschaakcriterium (www.jeugdschaakcriterium.be) en de Provinciale, Vlaamse en Belgische jeugdkampioenschappen. Andere jeugd- of open tornooien worden ook aanbevolen en op onze jeugdkalender geplaatst, maar worden niet altijd door ons begeleid.

De oudere of meer ervaren jeugdspelers zijn ook welkom in onze competitie voor volwassenen. Elke clubavond op vrijdag kan er vrijblijvend worden deelgenomen aan het Laddertornooi of kan je ter plaatse een tegenstander vinden. Het Laddertornooi start om 20u30 met een partij van 1u per persoon tegen een speler van gelijkaardig niveau. Aanmelden dient ten laatste te gebeuren om 20u15 de dag zelf. Voor officiŽle competities zoals het clubkampioenschap en de nationale interclub moet er vooraf ingeschreven worden. Hiervoor kan je best terecht bij onze tornooileider voor aanvang van een nieuw seizoen.

BELANGRIJK: Vanaf Stap 2 wordt er een minimum deelname aan competitie verwacht. Dit betekent dat de jeugdspelers minstens aan het Provinciaal jeugdkampioenschap en 3 jeugdtornooien deelnemen. Vanaf Stap 3 wordt dit verhoogd naar het Provinciaal jeugdkampioenschap en 5 jeugdtornooien. Deelnemers aan het Vlaams of Belgisch jeugdkampioenschap, alsook aan het clubkampioenschap of interclubcompetitie, worden vrijgesteld omdat zij sowieso aan eenzelfde aantal dagen competitie komen. Dit dient om te vermijden dat de inzet van onze lesgevers verloren gaat. Als blijkt dat op het einde van het seizoen niet aan de voorwaarden is voldaan, dan is iedereen nog wel welkom om het volgende seizoen uitsluitend recreatief te komen schaken op vrijdagavond bijvoorbeeld, maar dan zonder actieve deelname tijdens de lessen op zondagvoormiddag.

Inzet en gedrag van de jeugdspeler:

De KMSK verwacht van de jeugdspeler dat hij/zij zich positief opstelt met als duidelijk doel het schaken te leren. Discipline en zelfstudie zijn onontbeerlijk om hierin te kunnen slagen. We vragen respect voor de jeugdbegeleiders die hier hun vrije tijd in steken, maar ook voor de andere jeugdspelers, voor het gebruikte schaakmateriaal en voor de lokalen die we huren van de school. Kinderen die alleen maar naar de les komen om te ravotten, om herrie te schoppen of op een andere wijze de orde te verstoren, zijn bij ons niet welkom. Na een eerste aanmaning van de schaakinstructeur kan deze tot disciplinaire sancties overgaan, zoals tijdelijke of definitieve uitsluiting van de lessen. Zo hopen wij voor iedereen de lessen aangenaam en leerrijk te houden.