Verzekering


Dit is de info gekregen van de VSF over de verzekeringspolis ARENA. (clubblad januari-februari 2009)
In synthese kan je stellen dat iedereen die aangesloten is bij VSF automatisch een spelersverzekering heeft die tussenkomt ingeval van ongevallen of schade "naar/tijdens/terug" van schaakactiviteiten van de aangesloten clubs.
De belangrijkste aanpassing is dat de er een uitbreiding werd doorgevoerd in de polis tot de activiteiten buiten de toernooizaal en die toch onder de verantwoordelijkheid vallen van de inrichters (dus gericht op de jeugd).
Belangrijk is dat het schadegeval uiterlijk 8 dagen nadat je er kennis van hebt gekregen dit schriftelijk bij de maatschappij moet aangegeven worden. Het adres van het hoofdkantoor is:
N.V. ARENA
JOZEF II-STRAAT 36-38
1000 BRUSSEL
TEL: 02/512.03.04 - FAX: 02/512.70.94

Je kan overigens ook altijd met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen:
Meeussquare 35, 1000 Brussel
Fax: 02/547.59.75
info@ombudsman.as

Info van de VSF website:

  • Kontrakt Algemene voorwaarden verzekering Arena
  • Kontrakt Bijzondere voorwaarden verzekering Arena
  • Ongevalformulier