Stapjestornooi Koninklijke Mechelse Schaakkring 2024


Terug Reglement Flyer Ligging lokaal

Reglement van het Mechels stapjestornooi

Aanmelden en inschrijvingen

       Er zijn een beperkt aantal plaatsen. De plaatsen worden chronologisch toegekend. Vanaf 120 inschrijvingen komt u op een wachtlijst terecht en krijgt u nog een bericht als er toch nog plaats vrijkomt

       Inschrijven is NIET mogelijk op de dag zelf. De inschrijvingen sluiten op 7 januari 2024.

       Alle deelnemers dienen ter plaatse aan te melden tussen 12u15 en 12u45.

       Telefonische aanmeldingen worden niet geaccepteerd.

       Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro en dient gestort te worden op het rekeningnummer dat u zal doorgestuurd worden bij inschrijving.

       Als de betaling niet binnen is na 1 week, wordt uw plaats vrijgegeven.

Onderverdeling in groepen

       De schakers worden verdeeld in 3 groepen (Stap 1, Stap 2 en Stap 3), gebaseerd op de stap waarin de deelnemer les volgt op het moment van het tornooi.

       Schoolschakers uit het basisonderwijs, niet aangesloten bij een schaakclub zijn ook welkom, waarbij leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar zullen ingedeeld worden bij stap 1, leerlingen van het 3de en 4de leerjaar bij stap 2 en leerlingen van het 5de en 6de leerjaar bij stap 3.

Planning van de partijen

       De partijen worden gespeeld met een tempo van 1per partij.

       Er worden 7 rondes gespeeld

       De rondes vatten stipt aan om 13u10, 13u50, 14u30, 15u10, 15u50, 16u30 en 17u10. Als u na 15 minuten na begin van de partij niet aan uw bord zit, verliest u automatisch de partij.

Goede orde tijdens de partijen

       Het FIDE-reglement voor Rapidschaak wordt gevolgd (Artikel A.4).

       Bij de eerste illegale zet wordt een waarschuwing gegeven, bij de 2de illegale zet wordt de partij verloren verklaard.

       Enkel schakers kunnen illegale zetten, of remises claimen.Ouders of coaches die dit in de plaats van de schaker doen worden onmiddellijk uit de zaal gezet en krijgen een speelzaalverbod voor de rest van het tornooi.

       Spelers mogen geen GSM meenemen in de speelzaal. In geval van een bewezen inbreuk op dit artikel wordt de partij verloren verklaard voor de desbetreffende speler.

       Ouders en coaches die zich in de speelzaal bevinden dienen volledig stil te zijn.In geval van storen van de partijen kunnen de scheidsrechters of organisatoren beslissen de desbetreffende persoon uit de zaal te zetten of een speelzaalverbod in te stellen voor de komende rondes.

       'Na het beŽindigen van de partij wordt de hand opgestoken om het resultaat mee te delen aan de arbiter. Zodra deze het resultaat genoteerd heeft, worden de stukken terug netjes op het bord geplaatst.

Prijzen

       De prijsuitreiking gaat door om 18u.

       Elke deelnemer die aan de laatste ronde deelneemt krijgt een aandenken en naturaprijs.

       De eerste 3 van elke groep krijgen een trofee.

       Bij gelijkheid van punten worden de volgende scheidingspunten in acht genomen (in volgorde):

o      Bucholz

o      Sonneborn-Berger

o      Onderlinge partij

o      Aantal winstpartijen

o      Aantal partijen met zwart

       Prijzen worden enkel aan de deelnemer zelf uitgedeeld. Bij het niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking wordt de prijs uitgedeeld aan de volgende in de stand die nog aanwezig is

Diversen

       Er wordt gevraagd geen eigen drank mee te nemen.

       Er zullen foto's genomen worden van het tornooi en gepubliceerd worden op de website van de organisator. Indien u hier niet akkoord mee bent, kan u dit aan de organisator laten weten.